AHP

Keshtu na gjeni: Autoudha (Autostrada) Prishtina – Tirana A1 (R7): Ne daljen Prizren Veri e leshoni Autoudhen. Ne funde te Autoudhes ne Rrethrrotullim ne Daljen e pare drejtohuni per Prizren. Vazhdoni (1 km) deri ne Udhekryqin e Tranzitit, pastaj majtas drejtohuni ne drejtim Prizren Lindje (M25). Vazhdoni (4 km) deri ne funde te Rruges  Tranzit.[…]