VW XL1

XL1
VW  XL1. Vetem i perkryer.

Shpenzimet e karburantit l/100 km: 0,9 (kombinuar), shpenzimi i energjis elektrike në kWh/100 km: 7,2 (kombinuar), CO2-Emisione ne g/km: 21 (kombinuar). Kategoria eficiente: A+. Vlerat e shenuara jane te dalura nga matjet e percaktuara me ligjet e Bashkimit Europian. Te dhanat nuk jane te marrura vetem nga nje kerrë por jane oferte e testimeve te ndryshme nga shume modele automjetesh. Shpenzimi i karburantit dhe CO2-Emisionet e nje automjeti nuk varen vetem nga shfrytezimi eficient i karburantit por edhe nga menyra e ngasjes si dhe shume faktore tjere joteknik (si p.sh. kushtet per rrethë) që ndikojne dukshem ne te dhenat teknike. Paisjet shtese, paisjet percjellse (madhesia e rrotave, pjese te montuara shtese, si dhe shume gjesende te tjera) si dhe parametrat relevant te automjeteit si: pesha, rrezistenca rrotulluese dhe Aerodynamika munden se bashku me kushtet atmosferike dhe gjendjen e trafikut rrugor – vlerat e shpenzimeve dhe vlerat fuqis ngasese me i ndryshu.