Volkswagen Service

 

Volkswagen shërbime në AHP Partneri Juaj për Volkswagen

 

volkswagen-service

 

Volkswagen prodhon produkte kualitative. Që kënaqësia juaj me Volkswagen të jetë sa më e gjatë, mirëmbajtja duhet të bëhet te Partneri Juaj i autorizuar për Volkswagen sepse stafi i punës është profesional  i cili ka kryer trajnime intenzive për mirëmbajtjen e automjetit tuaj. Inspekcionet e rregullta vjetore janë me rëndësi të veçant për Volkswagen tuaj, sepse me ketë  e ruani Garancionin i cili ju vlenë në mbarë botën.

ServiceGjatë kryerjes së punës së Inspekcionit, analizohen të gjitha systemet elektronike të automjetit, programohet servisi i ardhshëm dhe kryhen k’to punë:

 • Ndrrimi i vajit me filter të motorit si dhe ndrrimi i filterit për air, filteri për karburant dhe filteri për hapsirë të mbrendshme 
 • Verifikim i nivelit të lëngut për ftohje dhe mbrojtje nga ngrirja 
 • Verifikim i ndriçimit të paisjeve sinjalizuese, ndriçimit në hapsirën e mbrendshme si dhe verifikim dhe  ujdisje e  pozicionit të fenerëve
 • Verifikim i funksionit të paisjes për fshirje dhe larje të xhamave dhe kontrolli  i nivelit të lëngut për mbrojtje nga ngrija
 •  Kontrollim i bateris, dhe verifikimi i fuqisë mbushëse të gjeneratorit
 • Kontrollimi i gomaveKontrollim i frenave përpara dhe mbrapa si dhe verifikim i nivelit dhe kualitetit të lëngut për frena (ndrrimi i tijë është paraparë çdo dy vjet)
 • Kontrollimi nga poshtë i nyjeve, boshteve si dhe të gjitha manzhetat
 • Kontrollim i gjendjes së shkarkuesit të gazërave
 • Verifikimi në tërsi i gjendjes së dyshemes nga poshtë
 • Kontrollim i gjendjes së gomave, kontrollimi dhe korigjimi  i airit  në te gjitha gomat përfshirë gomën rezervë dhe kontrollimi i thellësisë së profilit të gomave
 • Lyerja me yndyrë e pjesëve lëvizëse në të gjitha dyert e autmojetit
 • Ngasje testuese në rrugë me automjet

 

 Në ketë mënyrë, zbulohen në kohë gabimet e mundshme dhe infomoheni me kohë për evitimin e tyre para se të ndodhin dëmet më të medha.

 
Punetoria

AHP Partneri Juaj i autorizuar për Volkswagen posedon të gjitha aparatet që nevoiten  për punë profesinale, vegla speciale si dhe pjesë kembimi origjinale.

Për ma shumë informacione ju lutem kontaktoni kshilltarët tanë profesinal të servisit në:

 
029 241 251
044 561 161
info@ahp-vw.eu