Jetta

 

Jetta (2)

 

Jetta_1[1] Që në shikim te parë, pamje tërheqëse.
Volkswagen Jetta e Re ka ngritut dukshëm komforin, sigurinë dhe pamjen në krahasim me paraardhsen e sajë. Në mënyre te përkryer ka lidhë përparësitë e saja si limuzinë e klasës së parë me veçorit bindëse të klasës kompakte e cila paraqitet shumë bindëse dhe me një kualitet shumë te lartë. Kjo ma së miri vërehet te detailet mbresëlënëse siç janë:  dekorimet nga kromi, xhamat me errësim apo fundorja e dyfishtë e shkarkuesit të gazërave. Pa marë parasysh se nga cili kendë e shikoni, ju në Jetta te Re do te shihni nga çdo këndë vetëm  Dizain të perkryer.

 

Jetta KulmiPamje fantastike ne qiellin e hapur.
Kulmi rrëshqites elektrik prej xhami, pamvarësisht nga koha ju ofron pamje fantastike në qiellin e hapur,  gjatë natës me yje, ditës me diell apo gjatë ditës me shi.  Përdorimi i Kulmit rrëshqitës bëhet përmes njësis elektronike e cila ka funksione te ndryshme si: hapje te plote, hapje te pjesëshme apo hapje te pjerrët.  Xhami i errësuar, gjate ditëve me diell te fortë me UV-Faktor mbrojtës kujdeset për mbrojtjen nga rrezatimi i fortë i diellit.


Jetta XhamatXhamat e pasëm me errësim
Në Jetta të Re si zgjedhje opcionale e keni mundesinë për të zgjedhur  Xhamat e pasëm me errësim prej 65%. Ky Opcion e pengon ngrohjen e hapësirës së mbrendshme duke e absorbuar rrezatimin e fortë të diellit dhe mundëson krijimin e një temperature të këndshme në hapsiren e mbrendshme. Nje përparsi tjetër është edhe mbrojtja nga vështrimet kurreshtare të kalimtarëve t’rastit në hapsirën e mbrendshme, në Jetta të Re.