Polo WRC

Polo R WRCShpenzime te karburanit, l/100km: ne vendbanim 10,1/ ne rruge te hapur 6,0/ kombinuar 7,5; CO2-Emisione kombinuar, g/km: 174; Klasa eficiente “F”. Vlerat e lartepermendura jane nxjerre nga proceset  matjeve te percaktuara me ligjet ne fuqi te Bashkimit Europian. Te dhanat nuk jane nxjerre vetem nga nje kerrë por jane oferte e testimeve te ndryshme nga shume modele automjetesh. Shpenzimi i karburantit dhe CO2-Emisionet e nje automjeti nuk varen vetem nga shfrytezimi eficient i karburantit por edhe nga menyra e ngasjes si dhe shume faktore tjere joteknik (si p.sh. kushtet per rrethë) që ndikojne dukshem ne te dhenat teknike.
Motori:
Menyra e ndertimit: Motor rendor me kater cylindra me Turbo-Ngarkues-Airi dhe Ftohes per air i vendosur terthorazi mbi boshtin e pare.
Vellimi: 1.600 cm³
Fuqia: 232 kW (315 KF) te 6.250 1/min
Momentirrotullues: 425 Nm te 5.000 1/min
Transmisioni: 
6-Shpejtsi transmetim vazhdues (Transmision sportiv garues)
Terheqje permanente me kater rrote.
Performanca:
Shpejtimi nga 0 – 100 km/h rrethe 3,9 Sekonda
Shpejtesia max. rreth 200 km/h