Karoseri & Llakim

 
Llak 01

Kualiteti është produkti i punës sonë
Ekzekutim i të gjitha reparaturave sipas direktivave nga Volkswagen
• Punimet kryhen vetëm me pjesë Volkswagen Origjinale
• Punimet kryhen me Llak-materiale të rekomanduar  nga Volkswagen 
• Intelegjenc,  aplikimi i Metodave ekonomike të reparaturës   për demet e vogla
• (Volkswagen Clever Repair®)

Llakim 1

K’to janë shërbimet tona:
• Shërbimin për bartjen e automjetit
• Llakimi
• Smart-Repair
• Reparatura e karoserisë
• Reparatura e Alukaroserisë
• Shërbimin për marrje dhe prurje
• Politur
• Konservimin e automjetit
• Ndrrimin e xhamit

Ne kemi Kabinën për llakim e cila është e përshtashme edhe për Transportera.

Me reparatur te Partneri Juaj për Volkswagen, për ju mbetet në fuqi Garancioni nga Volkswagen kundër korrozionit në të gjitha pjesët.