Financimi

Unbenannt

Financimi me Kredi

Financimi për Automjete te Reja mund te bëhet permes të gjitha Bankave komerciale që operojn ne Kosovë.
Me paradhënje minimum. 20 % e vlerës së Automjetit dhe me periudh kreditimi maximum 60 Muaj, janë mundesit që Bankat ofrojnë AUTO KREDI për klientët tanë te cilët shprehin interes për Automjetet e Reja.

Finacimi me Leasing

Leasing  financiar është një menyrë e finacimit për automjetin tuaj personal ose për automjetin tuaj që e shfrytëzoni për nevoja të biznesit. Ju duhet ta zgjidhni automjetin tuaj që ju pëlqen kurse financimi bëhet nga Leasing Banka.  Automjeti është në pronësi të Leasing Bankës dhe vetëm atëher kur ju i përfundoni të gjitha këstet kalon në pronësi tuaj.

Për dallim nga Kredia, me Leasing ju nuk keni nevoj për Hipotek apo garancion shtesë.

fotolia_7873037_s

Leasing kushtet

  • Finacim deri në 80% të çmimit Brutto të automjetit
  • Afati i finacimit nga 12 deri ne 60 muaj
  • Pa garancion apo Hypotek

Dokumentat që një person fizik duhet të ofroj

  • Oferta për automjet
  • Letërnjoftimi
  • Kontarta e punës nga punëdhanësi

Dokumentat për persona jurdik (Firma)

  • Oferat për automjet
  • Çertifikata e biznesit
  • Letërnjoftimi i pronarit
Për ma shumë Informata na vizitoni në AHP Showroom