Golf Sportsvan

 
stage_960x455_golf_sport_09

 
 
 
 
[edsanimate_start entry_animation_type= “slideInLeft” entry_delay= “0” entry_duration= “1.5” entry_timing= “cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “load” scroll_offset= “” custom_css_class= “”][edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “3” entry_timing= “cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “load” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]up![edsanimate_end][edsanimate_end]
 
[edsanimate_start entry_animation_type= “slideInRight” entry_delay= “0” entry_duration= “1.5” entry_timing= “cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “load” scroll_offset= “” custom_css_class= “”][edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “3” entry_timing= “cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “load” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]Sipërfaqe anësore impresionuese

Distanca mes boshteve eshte rritur për 4.6 cm. Kurse, gjatësia në përgjithësi e Golf Sportsvan është 8.3 cm më e gjatë dhe 12.8 cm më i lartë. Pjesa e përparme e shkurtuar i jep ni pamje dinamike.
Eshte perforcuar qasja optike nga anësorja që kalon rreth dorëzës së derës , poshtë dritares anësore. Dorëzat e dyerve janë integruar me precizitet të lartë në linjat anësore per ta ruajtur dizanin original. Pasqyret e jashtme janë vendosr ne siperfaqen e krijua në formën A të shtyëllës së derës, ku është integruar edhe një dritare extra anesore. E gjith kjo pjesën anësore e bënë me një sipërfaqe impresionuese dhe të kthjellt.
[edsanimate_end][edsanimate_end]

 
 
[edsanimate_start entry_animation_type= “slideInLeft” entry_delay= “0” entry_duration= “1.5” entry_timing= “cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “40” custom_css_class= “”][edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “3” entry_timing= “cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “40” custom_css_class= “”]Kurseni me BlueMotion Technology

Çfare nuk duhet te bejme gjithqka qe ta reduktojm konsumin edhe normen e lirimit te gazrave: Ne Volkswagen BluMotion Technology me theks te veçant kombinimi I ngasjes komfore, dinamike dhe ekonomike.
Veçanërsiht kjo eshte nje rikuperim i furnizuar me systemin e frenimit ne bateri. Një system efikas i menaxhimit në motor, me software te sofistikuar redukton dhe ndihmon kursimin e derivatit. Gjithashtu edhe aspekti i aerodynamikes qe eshte punuar, p.sh. nën pjesën e poshtme të rrjetës, në siperfaqen e lartë të automjetit, rrotat me dimenzione te uleta janë pjesë përbërëse e paketës BlueMotion Technology, e cila realizon ngasje ekonomike dhe ekologjike.
[edsanimate_end][edsanimate_end]

 
[edsanimate_start entry_animation_type= “slideInRight” entry_delay= “0” entry_duration= “1.5” entry_timing= “cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “60” custom_css_class= “”][edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “3” entry_timing= “cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “60” custom_css_class= “”]4Dyer[edsanimate_end][edsanimate_end]
 
 
[edsanimate_start entry_animation_type= “slideInLeft” entry_delay= “0” entry_duration= “1.5” entry_timing= “cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “35” custom_css_class= “”][edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “3” entry_timing= “cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “35” custom_css_class= “”][edsanimate_end][edsanimate_end]
 
[edsanimate_start entry_animation_type= “slideInRight” entry_delay= “0” entry_duration= “1.5” entry_timing= “cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “40” custom_css_class= “”][edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “3” entry_timing= “cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “40” custom_css_class= “”]Vetëparkimi Paralel „Park Asisst“

Këso shërbime exluzive mund t’ju servojnë vetëm nëpër hotele të shtrejta: Ngasësi e lë automjetin të vetëparkohet. Këtë luks tani mund ta keni gjdo ditë, mjafton që të shkoni ne hapsirë parkingu paralel, aktivizoni “Park Asisst”, ndizni treguesin varësisht në cilën anë doni të parkoheni, dhe pasi të kaloni me një distanc nga hapsira e parkingut “Park Asisst” është i gatshëm te funksonoj duke e marr në kontroll drejtmin e timonit, kurse ngasësit i ngelet të manevroj me pedale dhe ndrruesin e shpejtësive duke i ngritur duart lart nga timoni parkimi bëhet sikur me një formë magjike.[edsanimate_end][edsanimate_end]