Çmimet Golf Variant

 

Golf Variant

 

Modeli B/D 1) kW/KF Vëllimi l Transmisioni Deyr Çmimi 2)
Trendline 1.2 BMT B 63/85 1,2 Manual 5-Shpejtsi 4 18.173,00 €
Trendline1.2 BMT B 81/110 1,2 Manual 6-Shpejtsi 4 20.105,00 €
Trendline 1.2 BMT DSG B 81/110 1,2 DSG 7-Shpejtsi 4 21.775,00 €
Trendline 1.6 BMT D 66/90 1,6 Manual 5-Shpejtsi 4 20.716,00 €
Trendline 1.6 BMT D 81/110 1,6 Manual 5-Shpejtsi 4 21.573,00 €
Trendline 1.6 BMT DSG D 81/110 1,6 DSG 7-Shpejtsi 4 23.386,00 €
Comfortline 1.2 BMT B 81/110 1,2 Manual 6-Shpejtsi 4 21.039,00 €
Comfortline 1.2 BMT DSG B 81/110 1,2 DSG 7-Shpejtsi 4 22.707,00 €
Comfortline 1.4 BMT B 92/125 1,4 Manual 6-Shpejtsi 4 21.520,00 €
Comfortline 1.4 BMT DSG B 92/125 1,4 DSG 7-Shpejtsi 4 23.188,00 €
Comfortline 1.6 BMT D 81/110 1,6 Manual 5-Shpejtsi 4 22.506,00 €
Comfortline 1.6 BMT DSG D 81/110 1,6 DSG 7-Shpejtsi 4 24.317,00 €
Highline 1.4 BMT B 110/150 1,4 Manual 6-Shpejtsi 4 22.493,00 €
Highline 1.4 BMT DSG B 110/150 1,4 DSG 7-Shpejtsi 4 24.161,00 €
Highline 1.6 BMT D 81/110 1,6 Manual 5-Shpejtsi 4 23.132,00 €
Highline 1.6 BMT DSG D 81/110 1,6 DSG 7-Shpejtsi 4 24.945,00 €
Highline 2.0 BMT D 110/150 2,0 Manual 6-Shpejtsi 4 24.717,00 €
Highline 2.0 BMT DSG D 110/150 2,0 DSG 6-Shpejtsi 4 26.386,00 €
Highline 2.0 BMT 4×4 D 110/150 2,0 Manual 6-Shpejtsi 4 25.683,00 €

Të gjitha çmimet e lartëshenuara janë çmime te propozuar nga Prodhuesi për shitje. Ne to perfshihen te gjitha obligimet ndaj shtetit perfshir TVSH. Ne raste shume te veqanta mund te ndodhe qe k’to çmime te mosperputhen me aktualitetin. Ju lutem qe per kalkulime me ne detaile ta kontaktoni personelin tonë te shitjes. Prodhuesi e ka te drejten per ndryshime ne: Modele, Paisje teknike, ne pregaditje dhe çmime.

1) B = Benzin / D = Diesel

2) Në çmim janë te perfshira: TVSH, Homologimi, Shiqimi Teknik dhe te gjitha shpenzimet e transportit deri ne regjistrim te Automjetit. Prodhuesi e mbanë të drejten ne ndryshimin e çmimeve.

[printfriendly]