Golf Variant

 
03[1]

 
[edsanimate_start entry_animation_type= “slideInLeft” entry_delay= “0” entry_duration= “1.5” entry_timing= “cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “load” scroll_offset= “” custom_css_class= “”][edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “3” entry_timing= “cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “load” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]up![edsanimate_end][edsanimate_end]
 
 
[edsanimate_start entry_animation_type= “slideInRight” entry_delay= “0” entry_duration= “1.5” entry_timing= “cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “load” scroll_offset= “” custom_css_class= “”][edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “3” entry_timing= “cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “load” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]Pjesa Frontale „IDEALE“

Për dizainimin e pjesës frontale të Golf Variant është paguar për dinamik dhe detale kualitative. Mbrojtësi para i dekoruar në formë elegante me ngjyrë ta automjetit, rrjeta e ftohësit dhe rrjeta e furnizimit me ajër e punuar në ngjyrë të zezë si dhe treguesit anësor me drita te ditës të integruara nën qelqin e kthjellët i japin një pamje shumë elegante komplet pjesës frontale.[edsanimate_end][edsanimate_end]

 
 
[edsanimate_start entry_animation_type= “slideInLeft” entry_delay= “0” entry_duration= “1.5” entry_timing= “cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “35” custom_css_class= “”][edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “3” entry_timing= “cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “35” custom_css_class= “”]Pjesa mbrapa e lartë dhe plotë vetëbesim

Pjesa e pasme e Golf Variant shfaqet e lartë dhe me një vetëbesim t’plote. Spojleri i vendosur në pjesën e sipërme të bagazhit dhe mbrojtësi me dy pjesë, ku pjesën e poshtme janë të vendosura reflektueset dhe mbulesa dekoruese e zezë, vërtetë Golf Variant e bëjnë një automjet t’shfrytzueshëm në pëditshmëri.[edsanimate_end][edsanimate_end]

 
[edsanimate_start entry_animation_type= “slideInRight” entry_delay= “0” entry_duration= “1.5” entry_timing= “cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “38” custom_css_class= “”][edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “3” entry_timing= “cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “38” custom_css_class= “”]4Dyer[edsanimate_end][edsanimate_end]
 
[edsanimate_start entry_animation_type= “slideInLeft” entry_delay= “0” entry_duration= “1.5” entry_timing= “cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “40” custom_css_class= “”][edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “3” entry_timing= “cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “40” custom_css_class= “”][edsanimate_end][edsanimate_end]
 

[edsanimate_start entry_animation_type= “slideInRight” entry_delay= “0” entry_duration= “1.5” entry_timing= “cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “35” custom_css_class= “”][edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “3” entry_timing= “cubic-bezier(0.165, 0.84, 0.44, 1)” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “35” custom_css_class= “”]Elementet mbështetëse & „PANORAMA“

Gjithqka që nuk i pershtatet Golf Variant, i përshtatet në kulmin e tij. Shinat mbajtëse të vendosura në kulm sigurojn një bartje mjaft stabile dhe të qëndrueshme per gjësende të vendosura. Gjithashtu edhe “Panorama” – kulmi nga qelqi rrëshqitës i jep një pamje magjepse për pasagjerët mbrenda, e cila jep pershtypje te veçant kur nga mbrenda qielli duket vërtet një panorama.[edsanimate_end][edsanimate_end]